• น้ำฮอร์โมนพืช คุณสมบัติสำหรับเร่งดอกและผล
  • ฮอร์โมนพืช 1 ส่วน ต่อน้ำ 10-20 ส่วน ฉีดพ่นที่ใบและดอก
  • สินค้าราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • สั่งซื้อสินค้าทางไลน์ หรือ โทร 02-3815362-3
ราคา : 50.00 บาท