มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิ
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่งในสังคม

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
01 (14)
01 (2)
กลุ่มเพาะพันธ์ุพืช
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวสาร กิจกรรม

ขอขอบพระคุณบริษัทเอ็น.ซี.โกลด์เบรด จำกัด
คุณสุทัศน์-คุณเบญจวรรณ นันชัย กรรมการผู้จัดการ
ที่ได้สนับสนุนขนมปัง 1,000 ชิ้น มาร่วมกิจกรรม
งานวิ่งการกุศล SAENGSAWANG RUN FOR SPECIAL KIDS II
ณ สวนหลวงร.9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้