มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิ
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่งในสังคม

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
01 (14)
01 (2)
กลุ่มเพาะพันธ์ุพืช
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวสาร กิจกรรม

Data place software is intended for storing and ...
Read More
Virtual Data Room suppliers offer protected cloud software ...
Read More
A currency exchange is a form of international ...
Read More
ขอเชิญร่วมสมทบทุน
โครงการอาคารเรียนหลังใหม่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง