มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิ
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่งในสังคม

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวสาร กิจกรรม

9 เมษายน 2564
งานสงกรานต์ประจำปี 2564  แบบ”วิถีใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม” Covid go away… บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
14 มกราคม 2564
ผู้แทนมูลนิธิฯนำโดยท่านประธาน ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประธานกรรมการ ดร.คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ กรรมการ ครูตุ้ยและครูวุ้น ได้อัญเชิญแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในนามมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
20 พฤศจิกายน 2563
นายสมชาย พรภาพงาม เป็นตัวแทนมูลนิธิฯรับมอบเช็ค 5,000,000บาท กับคุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย(TMB) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมส่งมอบด้วย..(เป็นทุนสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของมูลนิธิฯ) คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ /ครู /เจ้าหน้าที่ /ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ขอเชิญร่วมสมทบทุน
โครงการอาคารเรียนหลังใหม่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง