มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิ
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่งในสังคม

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
01 (14)
01 (2)
กลุ่มเพาะพันธ์ุพืช
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวสาร กิจกรรม

ธนาคารTMB/ธนชาต ได้จัดงานบุญงานกฐินพระราชทาน ร.10ประจำปีของธนาคารขึ้นโดยในปีนี้ได้เลือกวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์เป็นวัดที่จะนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดที่วัดนี้ในการนี้ทางวัดได้มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานจำนวนเงิน 5,000,000 บาทให้กับทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ ...
Read More
ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ ...
Read More
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่4 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ...
Read More
ขอเชิญร่วมสมทบทุน
โครงการอาคารเรียนหลังใหม่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง