บทความ

วิธีดูแลเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ควรรู้
โรคออทิสติก เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders ...
Read More
/ บทความ
โรคออทิสติก(Autistic)
โรคออทิสติก(Autistic) คืออะไร โรคออทิสติก เป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้านได้แก่ ...
Read More
/ บทความ