• น้ำยาล้างจาน สมุนไพร
  • ขนาดบรรจุ 330ml.
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง
Price: 69.00 บาท

รายละเอียด

น้ำยาล้างจาน สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องๆเด็กพิเศษ ในโครงการฝึกอาชีพเด็กพิเศษ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง