• ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนพืช
  • ขนาดบรรจุ 1ลิตร
  • คุณสมบัติสำหรับเร่งดอกและผล
  • ฮอร์โมนพืช 1 ส่วน ต่อน้ำ 10-20 ส่วน ฉีดพ่นที่ใบและดอก
  • สินค้าราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • สั่งซื้อสินค้าทางไลน์ หรือ โทร 02-3815362-3
Price: 50.00 บาท

รายละเอียด

ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องๆเด็กพิเศษ ในโครงการฝึกอาชีพเด็กพิเศษ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง