• ปริมาณสุทธิ 330 ml.
  • สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค
  • สินค้ามีกลิ่น กลิ่นส้ม กลิ่นอัญชัญ กลิ่นกุหลาบ กลิ่นมะนาว
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • สั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์ หรือ โทร 02-3815362-3
Price: 55.00 บาท

รายละเอียด

สบู่เหลวล้างมือฆ่า เชื้อโรค กลิ่นธรรมชาติ หอมสดชื่น เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องๆเด็กพิเศษ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเด็กพิเศษมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง