สร้อยข้อมือ
  • สร้อยข้อมือหิน สินค้าสั่งทำ
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • สั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์ หรือ โทร 02-3815362-3
  • เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องๆเด็กพิเศษ ในโครงการฝึกอาชีพเด็กพิเศษ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
Price: 80.00 บาท

รายละเอียด

สร้อยข้อมือ4สร้อยข้อมือ5สร้อยข้อมือ6สร้อยข้อมือ1สร้อยข้อมือ2สร้อยข้อมือ3