• แอลกอฮอล์ ล้างมือ ขนาด 27 ml.
  • ขวดสเปร์
  • พกพาสะดวก
Price: 30.00 บาท

รายละเอียด

แอลกอฮอล์ ล้างมือ ผลิตภัณฑ์จากน้องๆเด็กพิเศษ ในโครงการส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง