ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

  • วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในการนี้มีคณะกรรมการบางท่านเป็นตัวแทนรับมอบได้แก่ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานฝ่ายหาทุน นางนิรมลชยุตสาหกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ และรศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล กรรมการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางมูลนิธิฯ และเด็กนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่มาณ ที่นี้ด้วยครับ #น้ำใจงาม #ให้ความรักความเมตตา #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =