ธนาคารTMB/ธนชาต มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

ธนาคารTMB/ธนชาต ได้จัดงานบุญงานกฐินพระราชทาน ร.10ประจำปีของธนาคารขึ้นโดยในปีนี้ได้เลือกวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์เป็นวัดที่จะนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดที่วัดนี้ในการนี้ทางวัดได้มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานจำนวนเงิน 5,000,000 บาทให้กับทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีท่านศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประทานมูลนิธิ ฯ เป็นผู้รับมอบ ขอบพระคุณ #ท่านผู้บริหารธนาครตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและให้ความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการก่อสร้างอาคารมาโดยตลอด ขอบพระคุณมากครับ #รักTMBธนชาต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 8 =