พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่4 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่9 ตุลาคม 63 บรรยากาศในวันนั้น ผู้ปกครองได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้เด็กๆได้ใส่บาตรด้วยตนเองมีฝนตกพรำๆ เกือบทั้งวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 14 =