วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎร์ ตลอดมา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =